You are currently viewing Beklagligt tryckfel

Beklagligt tryckfel

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Aktuellt

I boken Elevhälsa med kartläggning som verktyg, första upplagan, första trycket utgår vi i vårt arbetssätt från Anna Sjölunds och Lena W Henriksons mycket uppskattade modell för kartläggning – Kompassmodellen. I boken Elevhälsa med kartläggning som verktyg var syftet att tydligt hänvisa till upphovsmännens modell, men av misstag föll de korrekta hänvisningar på sidorna 143–157 i boken bort i förarbetet. Boken skulle givetvis refererat till ursprungsförfattarna Anna Sjölunds och Lena W Henriksons bok Skolkompassen och Kompassmodellen.

Misstaget är djupt olyckligt av flera skäl, men särskilt som det finns risk att Kompassmodellen kan ha uppfattats som skapad av andra upphovsmän än Anna Sjölund och Lena W Henriksson. Mot denna bakgrund har Gothia Kompetens i samråd med oss, Jenny Karlsson och Anna Morell, beslutat att makulera den felaktiga tryckningen och vi har nu tagit fram ett nytt tryck av boken Elevhälsan med kartläggning som verktyg där upphovsmännen Anna Sjölund och Lena W Henrikson namnges på ett korrekt sätt. Den nytryckta boken kommer att finnas tillgänglig för leverans fr o m 2021-01-31.

I detta sammanhang vill vi även – särskilt om man vill fördjupa sig i Kompassmodellen – varmt rekommendera de böcker som Anna Sjölund och Lena W Henrikson har gett ut på Gothia Kompetens där Kompassmodellen beskrivs mer ingående. [SkolkompassenVardagskompassen och Förskolekompassen]  Se länken: https://www.gothiakompetens.se/bocker-grundskola/skolkompassen-p72059788