Jenny och Anna är tillsammans MOVE pedagogik. Vi har länge båda två arbetat inom skolans värld. Vi har personliga arbetslivserfarenheter av arbete inom central elevhälsa, särskolan, grundskolan (alla åldrar) och gymnasieskolan.  Även av arbete inom LSS.

Vi arbetar främst med att utbilda men driver också skolutveckling. Vi tror på att skapa en förståelse och kunskap för barn och elever för att systematiskt arbeta för förändring och hållbara tydliggjorda lärmiljöer. I nuläget både handleder, kartlägger, poddar och utbildar vi! Vi är mycket nyfikna på det mesta och det är också vårt bästa verktyg i mötet med elev, barn/ungdom, vårdnadshavare och skola.

Vi älskar vårt arbete och brinner för det vi gör! Vi tror på att vi kan lösa mycket i mötet med varandra.

Välkomna att ta en kontakt med oss så berättar vi mera!

MOVE uppdrag och meriter

Skrivit boken ”Elevhälsa med kartläggning som verktyg” – Gothia förlag

Utbildningskonsulter åt Lärarfortbildning (uppdrag mot vuxenutbildningen, folkhögskolor, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan)

Utbildningskonsulter åt KUI /Kompetensutvecklingsinstitutet (uppdrag mot LSS, förskola, grundskola och fritidshem)

Flerårigt uppdrag (genom KUI) för Stockholms stad då vi driver Elevassistentutbildning

Uppdrag för Utbildningscenter autism – utbildning av skolor i Norrbotten

Uppdrag utbilda skolsköterskor i Norrbotten

Uppdrag att utbilda sjukvårdspersonal i Litauen (utifrån mottagande av autistiska patienter kopplat till krig i Ukraina)

Anordnat konferensdagen Fokus förälder i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland

Driver MOVE podden. Podd som tar reda på lyssnarens funderingar för förälder och skola https://open.spotify.com/show/0DAvcfzyOx7Ae3LO02bp05