Föräldrautbildning

I en liten grupp med fem andra familjer får ni utbildning runt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur de kan påverka ert barn i olika situationer. Du som förälder får kunskap om hur du kan arbeta med din hemmiljö, för att underlätta och kompensera intryck som påverkar ditt barn. Vi skapar genom dialog, nya kunskaper och verktyg en förståelse för vilka situationer som blir svåra för ert barn och arbetar sedan med att anpassa och kompensera runt dessa. Vi lär oss mera om hur vi kan bemöta situationer som utmanar er och ert barn. Om gruppen önskar fortsätta träffas ordnar Studieförbundet Vuxenskolan lokaler där ni kan fortsätta ses och stötta varandra.

Image by Tiny Tribes from Pixabay
Image by Tiny Tribes from Pixabay

Enskilt stöd

Du som förälder kan ta hjälp av oss enskilt. Vi kan stötta er i vardagsstruktur och vägleda i svåra, utmanande situationer.

Information till släkt

Vid önskemål kan vi ordna informationsträffar kring diagnoser och bemötande för anhöriga.

Föräldrastöd

Enskild konsultation1000kr/timme
Enskild konsultation digitalt800kr/timme
Föräldrautbildning i gruppKontakta oss för pris och när ny grupp startar.