Föreläsningar

 • Grundläggande kunskap om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Grundläggande kunskap om Autism och Intellektuell funktionsnedsättning.
 • Hantera situationer som utmanar – Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • Hur skapar vi en tillgänglig lärmiljö?
 • Hur kan vi skapa delaktighet? Delaktighet, tillgänglighet och självständighet
 • Visuellt stöd
 • Sociala berättelser och ritprat
 • Bedömningar och kartläggningar

Vi skräddarsyr föreläsningarna efter era önskemål!

Handledning

Vi på MOVE pedagogik handleder arbetslag och personal i LSS-verksamhet. Handledningen ska leda till att lättare kunna hantera svåra, utmanande eller oroande situationer. Vi arbetar utifrån ärendehandledning vilket betyder att vi genom den strävar mot att ge arbetslagen en bättre förutsättning att få till fungerande metoder och skapa lika förhållningssätt. Detta genom kunskap, konkreta verktyg och reflektion över det egna görandet

Kartläggningar

Ni kan anlita oss att utföra enskilda kartläggningar. I priset för samtliga kartläggningar ingår kartläggning, sammanställning samt återgivning.

 • CAS2 – RS (En normerad skattningsskala för att bedöma beteenden relaterade till den kognitiva/neuropsykologiska PASS-teorin (Planning-Attention-Simultaneous-Successive). Pris: 2500 kr
 • TVPS (testar de visuellt perceptuella färdigheterna). Pris: 2500 kr

Priser för verksamheter

Typ av aktivitetPris
Handledning för verksamhet1500kr/timme (ev resekostnad 22kr/mil tillkommer).
Observation i verksamhet1200kr/timme viss tid för efterarbete tillkommer (ev resekostnad 22kr/mil tillkommer)
Föreläsning   halvdag10.000kr
Föreläsning   heldag18.000kr
Kartläggning2500kr/timme viss tid för efterarbete tillkommer