Vi vill ge verksamheter och familjer större kunskap och förståelse för människors funktioner och hur de påverkar oss i vardagen. Vi vill skapa större tillgänglighet och delaktighet i vardagen hos barn och vuxna med funktionsnedsättning. Det kan handla om stöd i hur man kan bemöta utåtagerande beteende, hur man kan hantera att barnet inte går till skolan eller hur man kan strukturera upp sammanhang och situationer.

Vi på MOVE Pedagogik finns tillgängliga med föreläsningar, handledning och utbildningspaket!

Vi arbetar på individ- och gruppnivå och våra utbildningar kan lätt skräddarsys utifrån era önskemål!