Anna är specialpedagog med inriktning mot handledning och har en fritidspedagogexamen i botten.

​Anna har arbetat inom grundskolan, grundsärskolan och centrala elevhälsan. Hon har erfarenhet av att arbeta inom LSS-verksamhet och som specialpedagog på habiliteringen. Har även ideellt drivit en fritidsgård för ungdomar med funktionsnedsättning.

​Anna anlitas av Utbildningscenter Autism som utbildare och föreläsare. Hon har gedigen kunskap av att arbeta med och för personer med autism.

​Anna är en energisk, lyhörd och uppskattad handledare. Respekt för individen är ett fokus för Anna.

Anna Morell, MOVE pedagogik

Utbildningar

Specialpedagogexamen (inriktning handledning) ) 90 hp

Fritidspedagogexamen (barn och ungdomspedagogik) 120 hp

Dans och specialpedagogik

Psykologi – grundkurs 30 hp

Kurslärarutbildning att bli lärare på kursen (”ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för barn/ungdomar och vuxna med autism)

Övriga utbildningar och meriter

Motiverande samtal

CAS -R (Cognitive Assessment System)

Studio 3 (förhållningssätt och lågaffektivt bemötande vid svåra situationer)

Kursutbildare för Utbildningscenter Autism.