Jenny är examinerad grundskollärare, specialpedagog och speciallärare. Hon har även tagit en magister i specialpedagogik och har en master i didaktik.

​Jenny har erfarenhet från LSS-verksamhet och stor erfarenhet från skolans värld. Hon har arbetat inom grundskolan med alla åldrar och stadier samt även nu på gymnasiet. Jenny har varit en del av den centrala elevhälsan samt även arbetat i särskilda undervisnings­grupper under ett flertal år. Hon är certifierad CPS-handledare.

​Jenny är kreativ, nyfiken och anser att utgångsläget i en situation bör komma ifrån förståelse för individen, dess lärmiljö och kontext. Att driva utveckling och se verksamheten eller problematiska situationer på nytt är något som driver Jenny framåt.

Jenny Karlsson, MOVE pedagogik

Utbildningar

Filosofie masterexamen i didaktik 120 hp

Speciallärarexamen 90 hp (inriktning Utvecklingsstörning)

Specialpedagogexamen 90 hp (inriktning Sociala samspelsprocesser)

Magisterexamen i specialpedagogik 60 hp (inriktning läs- och skrivutveckling/matematiksvårigheter – hinder och möjligheter)

Grundskollärarexamen 1-7, Sv/SO

Att möta autismspektrumtillstånd 15 hp

Dramapedagogik 30 hp

Outdoor education 7,5 hp

Övriga utbildningar

CPS – Provider Certification in Collaborative & Proactive Solutions

Motiverande samtal

CAS -R (Cognitive Assessment System)

TVPS -3 (Test of Visual Perceptual Skills)

ITPA/ITPA-3 (Illinois Test of Psycholinguistic Abilities)

Lösningsfokuserat arbetssätt steg 1& 2