Föreläsningar

 • Grundläggande kunskap om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Grundläggande kunskap om autism och Intellektuell funktionsnedsättning.
 • Hantera situationer som utmanar – Lågaffektivt bemötande
 • Hur kan vi skapa delaktighet och tillgänglighet?
 • Tydliggörande pedagogik
 • Visuellt stöd
 • Tillgänglig lärmiljö
 • Sociala berättelser och ritprat
 • Bedömningar och dokumentation
 • Hur lägga upp undervisningen utifrån Neuropsykiatriska svårigheter och styrkor? Hur använder vi vårt språk – WORKSHOP
 • Kartläggning och bedömning
 • Styrdokument – extra anpassningar och särskilt stöd
 • Skolfrånvaro. Hur kan vi tillsammans göra det möjligt att komma tillbaka till skolan?

Vi skräddarsyr föreläsningarna efter era önskemål!

Handledning

Vi på MOVE pedagogik handleder arbetslag och enskilda pedagoger i skola/förskola. Handledningen ska leda till att lättare kunna hantera svåra, utmanande eller oroande situationer. Vi arbetar utifrån ärendehandledning vilket betyder att vi genom den strävar mot att ge arbetslagen en bättre förutsättning att få till fungerande metoder och skapa lika förhållningssätt. Detta genom kunskap, konkreta verktyg och reflektion över det egna görande.

Kartläggningar

Du kan som skola anlita oss för enskilda kartläggningar.
I priset för samtliga kartläggningar ingår kartläggning, sammanställning samt återgivning.

 • ITPA (testar språklig medvetenhet, hur barnet/ungdomen tar in information auditivt och visuellt). Pris: 2500 kr
 • ITPA-3 (testar språklig medvetenhet, läs och skrivförmåga). Pris: 2500 kr
 • TVPS (testar de visuellt perceptuella färdigheterna). Pris: 2500 kr
 • CAS2 -RS (skattar neurokognitiva förmågor med grund i PASS-teorin) Pris: 2500 kr

Priser för verksamheter

Typ av aktivitetPris
Handledning för verksamhet1500kr/timme (ev resekostnad 22kr/mil tillkommer).
Observation i verksamhet1200kr/timme viss tid för efterarbete tillkommer (ev resekostnad 22kr/mil tillkommer)
Föreläsning   halvdag10.000kr
Föreläsning   heldag18.000kr
Kartläggning2500kr/timme viss tid för efterarbete tillkommer